Prezentul Regulament al aparatului de specialitate al primarului s-a aprobat pe temeiul Legii 215/2001(R)