Acest Regulament s-a aprobat pe temeiul Legii 215/2001(R) a ad-tratiei publice locala