Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR - Ordin nr. 31/2017 din 17 februarie 2017

 

 

 

Ordinul nr. 31/2582/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 

 

În vigoare de la 03 aprilie 2017

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 226 din 03 aprilie 2017. Nu există modificări până la 05 aprilie 2017.


Grupează pe: categorii ani

  Nr. 31/2.582

  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

  Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 257.417/2017 al Direcţiei generale politici agricole, 

  în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, 

  în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi al art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,
 

  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emit următorul ordin:

 Art. I. -   Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 4 decembrie 2014, se modifică după cum urmează: 

 1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 " (2) Atestatul de producător este valabil un an de la data emiterii." 

 2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 Art. II. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Petre Daea

Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale,
administraţiei publice şi fondurilor europene,
Sevil Shhaideh

 

ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.846/2.408/2014)

 

(model)

 

 

ROMÂNIA

Primăria . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . .

 

ATESTAT DE PRODUCĂTOR
seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, 

  având în vedere cererea domnului/doamnei . . . . . . . . . ., în calitate de titular(ă), domiciliat(ă) în judeţul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod numeric personal (CNP) . . . . . . . . . ., şi înregistrată la primărie cu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., ca urmare a verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 145/2014, cu modificările şi completările ulterioare, 

  se emite

 

ATESTAT DE PRODUCĂTOR

  pentru . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în judeţul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu CI/BI seria . . . nr. . . . . . . . . . ., cod numeric personal (CNP) . . . . . . . . . ., 

  pentru următoarele produse agricole:

 
Produsul*

Suprafaţa de teren exploatată

Produsul**

Număr, efective de animale


ha

ari

 

 * Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din culturi de câmp, culturi în spaţii protejate, plantaţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe, pentru care se solicită emiterea atestatului. 

 ** Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, piscicole, sericicole, după caz, pentru care se solicită emiterea atestatului.

 

Data emiterii . . . . . . . . . .
Primar,
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

 

 NOTĂ:
 

Formular tipărit de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., anul . .